Beelden

De metamorfoses van de beelden zijn een doorgaand proces. Het onduidelijke moment waarop een werk af is glijd weg in de volgende verandering. Het is een levend gebeuren; alles groeit, wordt te veel, stort in, bouw ik weer op voort. Door me tot een paar beelden te beperken blijft de juiste concentratie behouden. Ik zet de beelden weg onder witte lakens of zet ze buiten als ik er even 'klaar mee' ben en afstand wil nemen. Daardoor kijk ik iedere keer weer fris, alsof het een eerste ontmoeting is. Soms zijn ze te fragiel om lang te leven. Soms moeten ze maanden buiten en met algen begroeien. Het is niet moeilijk het werk naar een volgende metamorfose te brengen zodra het beeld gefotografeerd is en er een goede foto van is. Het is misschien wel prettig dat er geen definitief beeld is. Het beeld is daardoor niet staties, het is, even... en dan is het weer anders. Zoals ik zelf ook weer anders ben en alles veranderd.

Bacchus, 2016

Installatie Broken Safety, 2016

Minnen 2015

Installatie Minnen, 2015

odyssee, 2015

Hanging man, 2015

Dimmable Man, 2015

Dimmable Man, 2015

Sur la place, 2015

Sebastian, 2015

Leda en Eva, 2015

Leda en de Zwaan, ,205x100x45cm gem techniek, 2015

Phoenix,205x100x45cm gem techniek, 2015

Little Red Riding Hood, 180x60x40xcm , glas gips glasvezel 2015 De tijd laat gebruikssporen na op de beelden, het oker is ontstaan doordat het beeld als Ophelia een maand in het water heeft gelegen.

Little Red riding Hood, 180x60x40xcm, 2015

De drie gratien, 2015

Icarus II, 90x82x108cm, mixed media, 2014

Hands, 140x60x20cm, mixed media, 2014

Icarus, 90x110x85cm, mixed media, 2014

Indian, 45x50x12cm, mixed media, 2014

SNWT nr 9, 55x45x30cm, reinforced plaster fiber, 2014

De Beelden zijn ontstaan in het verlengde van mijn zoektocht naar het ontstaan van beschaving. Ik wil geen foto's van mensen maken maar Ikonen vinden.

'7 lovers [Snow White],is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK .

Het verhaal van Sneeuwwitje is van alle tijden. Het gaat over afstoting, ontferming, vrienden en tot slot de liefde. In deze serie beelden wil ik de nuances van die relaties blootleggen. De figuur van Sneeuwwitje is ruw, oningevuld, witte gips. Haar silhouet is ingekeerd, alleen, rank en kwetsbaar zonder in details te treden. In iedere beelden groep wordt een ander aspect belicht. De 7 dwergen, vrienden, lovers, dierbaren zijn in iedere groep van een ander materiaal en andere compositie om zo de nuances van waar zij voor staan weer te geven. Sneeuwwitje zit in ieder van ons, ze staat voor het pure, schone, gevoelige maar zonder hulp is ze nergens, loopt in 7 sloten tegelijk waar haar lieve vriendjes haar steeds weer uit redden, haar een plek geven, een thuis en werk. Kortom we hebben elkaar nodig, zelfs Sneeuwwitje kan het niet alleen.

Snow White nr 8, 205x100x100cm, mixed media, 2013

'Snow White nr 7, 180x55x45cm, gips polystyreenschuim bitumen, 2013

'Snow White' nr 6, 60x10x35cm, gips polystyreenschuim katoen, 2013

'Snow White' nr 5, 60x20x18cm, glas gips polystyreenschuim, 2013

'Snow White nr 4,  180x100x100cm , glas gips glasvezel, 2013

detail Snow White nr 4

'Snow White nr 3, 60x20x12cm, gips polystireenschuim epoxy, 2013

'Snow white nr 2, 60x20x12cm, gips epoxy polystireenschuim, 2013

Darkside of man,  60x120x120cm, gips klei stroo tegels, 2012

detail of Darkside of man,  60x120x120cm, gips stroo klei tegels, 2012

Installatie 'A day at the races' 

Princes, 60x90x120cm, cement stro tegels, 2012

Terra Cotta Warrior,  55x 45x 240cm, cement stro tegels, 2012

1962, 60x 105x 105cm, gips polystireenschuim tegels, 2012

Duck, 55x 75x90cm,  gips polystireenschuim tegels, 2012

T., 25x90x90cm, gips stro tegels, 2012

De Dood an het Meisje, 60x20x18cm, gips polystireenschuim tegel, 2012

You and you, 140x75x10cm, gips stro tegels, 2012